Skilmálar

1. Gaman Ferðir er löggild ferðaskrifstofa og ber tryggingar gagnvart viðskiptavinum sínum eins og lög gera ráð um.

2. Gaman Ferðir ábyrgjast ekki óviðráðanlegar breytingar á ferðum sínum s.s. breytingar á flugtímum t.d. vegna seinkunnar og skyndilegrar breytingar á tímasetningum atburða sem sóttir eru heim. Ef viðburði er aflýst af óviðráðanlegum ástæðum eru miðar á viðkomandi viðburð endurgreiddir en ekki er hægt að endurgreiða flug, hótel og annan tilfallandi ferðakostnað. Gaman Ferðum er heimilt að breyta eða aflýsa ferð í heild sinni ef ófyrirsjáanlegar aðstæður krefjast þess enda höfðu Gaman Ferðir enga stjórn eða leið til að hafa áhrif á aðstæður. Gaman Ferðir munu senda farþegum tilkynningu þess efnis við fyrsta mögulega tækifæri.

3. Allir flugtímar í pakkaferðum Gaman Ferðum eru áætlaðir flugtímar. Í þeim tilfellum þegar flugfélag fellir niður flug af einhverjum ástæðum reynir Gaman Ferðir að útvega annað flug ef það er möguleiki eða viðkomandi ferð er endurgreidd.

4. Þegar um er að ræða hópferð þar sem tengiliður hóps biður um tilboð og sér um samskipti fyrir hönd hópsins til Gaman Ferða, munu Gaman ferðir koma öllum upplýsingum varðandi breytingar á ferðum til tengiliðs og hann ábyrgur fyrir að koma upplýsingum áfram til annarra meðlima hópsins.

5. Auglýst verð innihalda öll gjöld og skatta nema annað sé greinilega tekið fram.

6. Verð á ferðum er staðgreiðsluverð og miðast við gengisskráningu og flugfargjöld. Uppgefið verð við staðfestingu pöntunar getur breyst í samræmi við breytingar sem kunna að verða á einum eða fleiri af eftirtöldum þáttum. Ferð sem er að fullu greidd tekur þó ekki slíkum verðbreytingum og sé ferð greidd að meiru en hálfu (en þó ekki að fullu) tekur ferðin verðbreytingum að 50% hluta: Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði. Álögum, sköttum eða sérgreiðslum fyrir tiltekna þjónustu, t.d. lendingargjöld. Gengi þess gjaldmiðils sem á við tiltekna ferð.

7. Ekki má breyta umsömdu verði síðustu 20 dagana áður en ferð hefst.

8. Hægt er að greiða fullnaðargreiðslu í gegnum síma eða á vef www.gaman.is. Einnig er hægt að millifæra inn á bankareikning Gaman Ferða.

9. Ferðamaður getur framselt samning um pakkaferð áður en ferð hefst til annars ferðamanns sem uppfyllir öll skilyrði viðkomandi samnings, hafi hann tilkynnt Gaman Ferðum það með hæfilegum fyrirvara. Framseljandi og framsalshafi bera sameiginlega óskipta ábyrgð á greiðslu eftirstöðva pakkaferðar og öllum þeim kostnaði sem hlýst af slíku framsali.  

10. Afpöntun og aflýsing pakkaferðar:

  • Staðfestingargjald er aldrei endurkræft.
  • Ferð afpöntuð 12 vikum fyrir brottför: Full endurgreiðsla að staðfestingargjaldi undanskildu.
  • Ferð afpöntuð minna en 12 vikum fyrir brottför: Engin endurgreiðsla.
  • Þegar reglur samstarfsaðila okkar ganga lengra en að ofan greinir, gildir sú regla sem gengur lengra.
  • Gaman Ferðir geta aflýst pakkaferð ef ekki er hægt að efna samninginn um pakkaferðina vegna óvenjulegra og óviðráðanlegra aðstæðna. 

11. Við bókun ferðar er val um að greiða staðfestingargjald eða greiða ferð að fullu. Staðfestingargjald er mismunandi eftir tegund ferðar og kemur greinilega fram í bókunarferli. Staðfestingargjald er ekki endurkræft þótt hætt sé við ferð hjá farþega eða vegna vanefnda hans. Ferð þarf að vera fullgreidd 8 vikum fyrir brottför.

12. Aðeins er hægt að nota gjafabréf Gaman Ferða þegar ferð er bókuð. Þegar nota á gjafabréf frá Gaman Ferðum í bókun þarf að bóka það á skrifstofu Gaman Ferða. Aðeins er hægt að nota eitt gjafabréf í bókun.

13. Viðskiptavinum er bent á að kynna sér ferðaskilmála þeirra flugfélaga sem ferðast er með, t.d. hvað varðar farangursheimildir og aðra þjónustu sem geta borið auka kostnað.

14. Gaman Ferðir bera ekki ábyrgð á skemmdum á töskum sem kunna að verða í leiguflugi, áætlunarflugi eða öðrum farartækjum sem ferðast er með í ferðum Gaman Ferða. Verði skemmdir á tösku eða taska týnist í flugi ber farþega að fá skriflega skýrslu hjá flugvallaryfirvöldum á staðnum. Farþegar sækja bætur beint til þeirra flugfélaga sem um ræðir. Flugfélagið mun svo sjá um greiðslu skaðabóta samkvæmt alþjóðlegum reglum og er greiðsla send beint til farþega. Gaman Ferðir bera ekki ábyrgð ef farangur tapast eða hann berst farþega seint vegna rangrar afgreiðslu á flugvelli.

15. Ferðakaupandi ber sjálfur ábyrgð á því að mæta tímanlega í pakkaferðir á vegum Gaman Ferða. Bæði heima og erlendis.

16. Gaman Ferðir áskilja sér rétt á að vísa fólki úr skipulögðum ferðum ef viðkomandi telst ekki ferðafær vegna óhóflegrar áfengis- og/eða lyfjaneyslu og/eða hegðun og samskiptum við starfsfólk Gaman Ferða, samstarfsaðila eða aðra viðskiptavini er verulega ábótavant.

17. Forfallatrygging er ekki í boði hjá Gaman Ferðum, við bendum á að forfallatryggingar má fá hjá tryggingafélögum. Að auki bjóða flest greiðslukort upp á tryggingar séu ferðir greiddar með korti. Við hvetjum viðskiptavini til að kynna sér þessa valmöguleika.

18. Gaman Ferðir gera fyrirvara um innsláttar- og prentvillur á útgefnu kynningarefni hvort sem það er á pappír eða á vefnum.

19. Ef nánari upplýsinga er þörf er hægt að hafa samband í gegnum tölvupóst gaman@gaman.is.

20. Gaman Ferðir áskilja sér rétt til að breyta skilmálum þessum fyrirvaralaust.